x

Masarap din kahit bilat ng bata

Batang Bata ang nabingwit ni Manong